Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Klik hier voor een exemplaar in PDF-formaat